Permalink

Chow Kit Kita adalah sebuah projek pemetaan komuniti dari remaja, untuk remaja dari Chow Kit, Kuala Lumpur
Chow Kit Kita is a community mapping project by teens, for teens of Chow Kit, Kuala Lumpur